Continue Reading ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଥିଲା; ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ସେନା

ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଥିଲା; ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ସେନା

Continue Reading ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ନିଂଯୁକ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ: ମେଜର ୟସ ମୋର

ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ନିଂଯୁକ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ: ମେଜର ୟସ ମୋର

Continue Reading ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବଦଳରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିବୀର କରାନ୍ତୁ: ଅଖିଳେଶ

ପ୍ରବଚନ ଦେବା ବଦଳରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିବୀର କରାନ୍ତୁ: ଅଖିଳେଶ