Continue Reading ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ସେବା : ଏସବିଆଇ

ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ସେବା : ଏସବିଆଇ

Continue Reading ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ପତ୍ନୀ ମେଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଏଗ୍ରୀମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ

ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ପତ୍ନୀ ମେଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଏଗ୍ରୀମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ

fatman
Continue Reading ମୋଟା ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ: ରିପୋର୍ଟ୍

ମୋଟା ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ: ରିପୋର୍ଟ୍

Continue Reading ଯୁବ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କ କମାଲ , ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଉପରେ ତିଆରି କଲେ ସୁନ୍ଦର ୱାନ ବେଡରୁମ୍ ଘର

ଯୁବ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କ କମାଲ , ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଉପରେ ତିଆରି କଲେ ସୁନ୍ଦର ୱାନ ବେଡରୁମ୍ ଘର

Continue Reading ଅମ୍ଳଜାନ କନସେଣ୍ଟେଟର ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ? କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ

ଅମ୍ଳଜାନ କନସେଣ୍ଟେଟର ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ? କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ

Continue Reading ୩୨ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ‘ବୁଦେଲି’ଦ୍ୱୀପରୁ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହିସ୍କୃତ

୩୨ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ‘ବୁଦେଲି’ଦ୍ୱୀପରୁ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହିସ୍କୃତ

Continue Reading ଲକ୍‌ଡ଼ାଉନ୍‌ରେ ବଢିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଲକ୍‌ଡ଼ାଉନ୍‌ରେ ବଢିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା

Continue Reading ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ଇତିହାସ

ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ଇତିହାସ

Continue Reading ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୂର କରିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା

ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୂର କରିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା

Continue Reading ଥଣ୍ଡା,ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର

ଥଣ୍ଡା,ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର