Continue Reading କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନେତାଶୂନ୍ୟ, ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭୋଟ : ପୂର୍ବତନ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବର କାମାତ

କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନେତାଶୂନ୍ୟ, ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭୋଟ : ପୂର୍ବତନ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବର କାମାତ

Continue Reading ‘ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି’: ପୂର୍ବତନ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବର କାମତ

‘ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି’: ପୂର୍ବତନ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବର କାମତ

Continue Reading ଗୋଆରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି: ଦିଗମ୍ବର କାମତ

ଗୋଆରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି: ଦିଗମ୍ବର କାମତ