Continue Reading ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମାତ୍ର ୫୦ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ; ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ..

ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମାତ୍ର ୫୦ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନର ସିକରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ; ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ..

Continue Reading ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପିତାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖଡୁସ୍ ଭୂମିକାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ : ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରଓ୍ଵାଣେ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକାମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପିତାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖଡୁସ୍ ଭୂମିକାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ : ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରଓ୍ଵାଣେ