Continue Reading ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମିଜୋରାମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ,ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ: କାରକୁ ୧୦ , ଟ୍ରକକୁ ୫୦ଲିଟର

ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମିଜୋରାମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ,ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ: କାରକୁ ୧୦ , ଟ୍ରକକୁ ୫୦ଲିଟର

Continue Reading ଯଦି ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଜୋରାମ ସହ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ : ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଯଦି ମୋତେ ଗିରଫ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଜୋରାମ ସହ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ : ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Continue Reading ତେଜୁଛି ସୀମା ବିବାଦ: ଆସାମ ସିଏମ୍ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ୬ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ‘ଏଫ୍‌ଆଇର୍‌’ ଦେଲା ମିଜୋରାମ ପୁଲିସ

ତେଜୁଛି ସୀମା ବିବାଦ: ଆସାମ ସିଏମ୍ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ୬ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ‘ଏଫ୍‌ଆଇର୍‌’ ଦେଲା ମିଜୋରାମ ପୁଲିସ