Continue Reading ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅର ଦବଙ୍ଗଗିରି: ଫାର୍ମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ନାବାଳକ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼

ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅର ଦବଙ୍ଗଗିରି: ଫାର୍ମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରୁ ନାବାଳକ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼

Continue Reading ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି , ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଦୀ ନୁହେଁ ନେହେରୁ ଦାୟୀ

ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି , ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଦୀ ନୁହେଁ ନେହେରୁ ଦାୟୀ

Continue Reading ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ : ” ଚିକେନ, ମଟନ ଏବଂ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୋ-ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ”

ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ : ” ଚିକେନ, ମଟନ ଏବଂ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୋ-ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ”

Continue Reading ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା କହିଲେ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି, କଡା ଜବାବ ଦେଲେ ରାକେଶ ଟିକାୟତ

ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା କହିଲେ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି, କଡା ଜବାବ ଦେଲେ ରାକେଶ ଟିକାୟତ