Continue Reading ହିମାଚଳ ନିର୍ବାଚନ; ବିଜପିର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜୟରାମ ଠାକୁର

ହିମାଚଳ ନିର୍ବାଚନ; ବିଜପିର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜୟରାମ ଠାକୁର

Continue Reading ହିମାଚଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ; ସେରାଜ୍ ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ବିଜୟୀ

ହିମାଚଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ; ସେରାଜ୍ ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ବିଜୟୀ

Continue Reading ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଟାକୁ କିପରି ଓଜନ କରାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ: ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜୟରାମ ଠାକୁରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଟାକୁ କିପରି ଓଜନ କରାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ: ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜୟରାମ ଠାକୁରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

Continue Reading ଏଣିକି ଆଉ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ ଟେକ୍ସ; ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେକ୍ସ

ଏଣିକି ଆଉ ସରକାର ଦେବେ ନାହିଁ ଟେକ୍ସ; ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେକ୍ସ