Continue Reading ଟେଲିଭିଜନରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର

ଟେଲିଭିଜନରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର

Continue Reading ଆମେ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ : ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ

ଆମେ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ : ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ

Continue Reading ଆମେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ନାହିଁ; ଯାହା ହେବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ: ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ

ଆମେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ନାହିଁ; ଯାହା ହେବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ: ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ