Continue Reading ଅଲମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ରବି ଦହିୟାଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ହରିୟାଣା ସରକାର

ଅଲମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ରବି ଦହିୟାଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ହରିୟାଣା ସରକାର

Continue Reading ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମିରାବାଇ ଚାନୁ ରୌପ୍ୟ ଜିତିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଶୁଭେଛା ବାର୍ତ୍ତା

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମିରାବାଇ ଚାନୁ ରୌପ୍ୟ ଜିତିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଶୁଭେଛା ବାର୍ତ୍ତା

Continue Reading ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ: ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ: ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ

Continue Reading ଏସୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ମେରୀ କମ୍

ଏସୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ମେରୀ କମ୍