Continue Reading କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଜାଖର

କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଜାଖର

Continue Reading ସୁନୀଲ ଜାଖଡଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ

ସୁନୀଲ ଜାଖଡଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ

Continue Reading ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁନୀଲ ଜାଖର ଓ କେ.ଭି ଥୋମାସଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟିର ନୋଟିସ; ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁନୀଲ ଜାଖର ଓ କେ.ଭି ଥୋମାସଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟିର ନୋଟିସ; ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ