Continue Reading “ନୂଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ବି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି” : ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍

“ନୂଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ବି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି” : ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍

Continue Reading ଶେଷରେ ଭୁଲ୍ ମାନିଲେ ବାବା ରାମଦେବ : ଏଲୋପାଥିକ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

ଶେଷରେ ଭୁଲ୍ ମାନିଲେ ବାବା ରାମଦେବ : ଏଲୋପାଥିକ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Continue Reading ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଦେଶର ଭାବନାକୁ କୁଠାର ଘାତ କରିଛନ୍ତି ରାମଦେବ , ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଦେଶର ଭାବନାକୁ କୁଠାର ଘାତ କରିଛନ୍ତି ରାମଦେବ , ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ