Continue Reading ‘ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯିବ’; ନାମ ବଦଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ କେଟିଆରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

‘ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯିବ’; ନାମ ବଦଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ କେଟିଆରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

Continue Reading ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ନଦେବାରୁ ୪ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ନଦେବାରୁ ୪ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Continue Reading ଆପଣ ଆଗେ ଅହମଦାବାଦର ନାଁ ବଦଳାଇ ଅଦାନୀବାଦ କରନ୍ତୁ: କେଟିଆର୍

ଆପଣ ଆଗେ ଅହମଦାବାଦର ନାଁ ବଦଳାଇ ଅଦାନୀବାଦ କରନ୍ତୁ: କେଟିଆର୍

Continue Reading ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀ କେଟିଆର୍

ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରୀ କେଟିଆର୍