Continue Reading ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାର୍‌ହା ଭାବି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ ଶିକାରୀ

ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାର୍‌ହା ଭାବି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ ଶିକାରୀ

Continue Reading ଅବସରକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୭ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ

ଅବସରକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୭ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ

Continue Reading # ମୋ ସରକାର କୁ ପ୍ରଶ୍ନ – “ମୁଁ ୯ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅଖିଆ ପଡ଼ି ରହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଡ଼ାକ୍ତର ଆମକୁ ଦେଖିଵେ ନାହିଁ”

# ମୋ ସରକାର କୁ ପ୍ରଶ୍ନ – “ମୁଁ ୯ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ଅଖିଆ ପଡ଼ି ରହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଡ଼ାକ୍ତର ଆମକୁ ଦେଖିଵେ ନାହିଁ”