Continue Reading ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Continue Reading ତାଲିବାନ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନିଙ୍କ ଭାଇ ହଶମତ ଘନି : ରିପୋର୍ଟ

ତାଲିବାନ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନିଙ୍କ ଭାଇ ହଶମତ ଘନି : ରିପୋର୍ଟ

Continue Reading ଆଶରଫ ଘନିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଶରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ : ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ବାମୀ

ଆଶରଫ ଘନିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଶରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ : ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ବାମୀ

Continue Reading ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ୟୁଏଇରେ ଅଶରଫ ଘନି

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ୟୁଏଇରେ ଅଶରଫ ଘନି