Continue Reading ରେଳ ପଛରେ ରହିଗଲେ; ଦେଶ ପଛରେ ରହିଯିବ: ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ

ରେଳ ପଛରେ ରହିଗଲେ; ଦେଶ ପଛରେ ରହିଯିବ: ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ

Continue Reading ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ; ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରେଳପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ

ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ; ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରେଳପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ

Continue Reading ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ; ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା

ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ; ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା