Continue Reading ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ; ଜଣେ ମୃତ, ୨ ଆହତ

ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ; ଜଣେ ମୃତ, ୨ ଆହତ

Continue Reading ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରୁ ନୌସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରୁ VL SRSAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ଉପକୂଳରୁ ନୌସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରୁ VL SRSAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Continue Reading ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା ମିସାଇଲ SRSAM: ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା

ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା ମିସାଇଲ SRSAM: ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା