Continue Reading ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜାଭେଲିନ୍ ଓ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରାକେଟ୍ ନିଲାମ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ !

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜାଭେଲିନ୍ ଓ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରାକେଟ୍ ନିଲାମ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ !

Continue Reading ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ: ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ପଦକ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ: ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ପଦକ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

Continue Reading ମଉଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଶା, ସେମି ଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ

ମଉଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଶା, ସେମି ଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ

Continue Reading ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ : ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ : ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ