Continue Reading ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି: ରାଜ ଠାକରେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି: ରାଜ ଠାକରେଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ

Continue Reading ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ: ରାଜ ଠାକରେ

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ: ରାଜ ଠାକରେ

Continue Reading ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପରି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ ଠାକରେ : ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ୱାଲସେ ପାଟିଲ

ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପରି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ ଠାକରେ : ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ୱାଲସେ ପାଟିଲ