Continue Reading ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛୁ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ୍

ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛୁ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ୍

Continue Reading ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ; ତେଣୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମିଠା ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଫଡନାଭିସ: ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ; ତେଣୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମିଠା ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଫଡନାଭିସ: ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ

Continue Reading ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ; ତାହାଲେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ରହିବେ ନାହିଁ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ; ତାହାଲେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ରହିବେ ନାହିଁ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ

Continue Reading ଶିବସେନା ସହ ସେତେବେଳେ ଗଠବନ୍ଧନ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବେ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ସଭାପତି

ଶିବସେନା ସହ ସେତେବେଳେ ଗଠବନ୍ଧନ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବେ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ସଭାପତି