Continue Reading ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ

Continue Reading ” ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଦି ପାକ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ , ତେବେ ପୁଲୱାମା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ” – ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡିଆ

” ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ଯଦି ପାକ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ , ତେବେ ପୁଲୱାମା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ” – ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡିଆ

Continue Reading ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରଏସଏସକୁ ବାଧକ କହିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଲେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂ ଓ ସଂଜୟ ରାଉତ

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରଏସଏସକୁ ବାଧକ କହିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେଲେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂ ଓ ସଂଜୟ ରାଉତ

Continue Reading ଧାରା 370 ର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ: କ୍ଲବ ହାଉସ୍ ଚାଟରେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେପିର କଡା ସମାଲୋଚନା

ଧାରା 370 ର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ: କ୍ଲବ ହାଉସ୍ ଚାଟରେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେପିର କଡା ସମାଲୋଚନା