Continue Reading ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣିର ହେଲା ସିଧାପ୍ରସାରଣ

ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣିର ହେଲା ସିଧାପ୍ରସାରଣ

Continue Reading ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି ରମନାଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି ରମନାଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି

Continue Reading ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବିତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ସହ ସମାନ : ସି.ଜେ.ଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ଏନଭି ରମନ୍ନା

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବିତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ସହ ସମାନ : ସି.ଜେ.ଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ଏନଭି ରମନ୍ନା

Continue Reading ତରବରିଆ ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଜାମିନ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି

ତରବରିଆ ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଜାମିନ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି

Continue Reading ଅଦାଲତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅଦାଲତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Continue Reading ସିବିଆଇ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି. ରମନା

ସିବିଆଇ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି. ରମନା