Continue Reading ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭାଜନ ହେବାକୁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ : ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ

ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭାଜନ ହେବାକୁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ : ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ

Continue Reading ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Continue Reading ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା: ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ NHRC ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ

ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା: ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ NHRC ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ

Continue Reading ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ” ବାହାନା ନ କରି ୱାନ ନେଶନ ୱାନ ରାଶନ କାର୍ଡ ନିୟମ ଲାଗୁ କର “

ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ” ବାହାନା ନ କରି ୱାନ ନେଶନ ୱାନ ରାଶନ କାର୍ଡ ନିୟମ ଲାଗୁ କର “

Continue Reading ଆଲପନ୍ ଚାପ୍ଟର ଖତମ୍ – ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ : ମମତା

ଆଲପନ୍ ଚାପ୍ଟର ଖତମ୍ – ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ : ମମତା